Zabezpečíme pre Vás prenájom, dodávku, montáž dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení(na základe schváleného POD) :

  • počas výstavby vašich projektov 
  • počas stavebných a výkopových prác na komunikáciách
  • pri montážach rôznych zariadení(žeriavy, montážne plošiny)
  • počas úplnej výluky dopravy
  • pri kultúrnych, športových a iných podujatia
  • spracovanie a schválenie projektovej dokumentácie