Zvislé značenie

Ponúkame certifikované dopravné značky. Všetky podkladové materiály sú lisované z FeZN alebo Al plechmi. Prevedenie dopravných značiek ako je tvar, veľkosť, farba a reflexná fólia vrátane použitých materiálov zodpovedajú platným predpisom a normám STN EN 12899 -1:2008.

Dopravné značky  a ich rozdelenie: